:::

Alummi

:::

Congratulations to the department Guo - en triathlon gold medal won the health of fruits and vegetables,

and is the world cuisine Diet teacher, not only faith-based, to win glory for the school, enough to feed a model of human subjects

0801-5

0801-6

▍build2-6

Alumni of Department of Food Science and Technology

Congratulations on

Miss Jia Pei Li, our department friends, has passed professional and Technical College Entrance on Medical Examiner

Aug. 15, 2012
Congratulations on

 Section Chief, Mr. Kung Fu Chou, the member of Our Food Technologist Counseling Licensing Exam classes has passed 2012 Professional and Technical College Entrance on Food Technologist
 
Aug. 14, 2012
Congratulations on

The name lists of our departmental friends who  have passed the exam of Food Technologist, July, 2012

Tsai ChienSun

Jia Feng Wu

Fang Yu Chang

Su Yuen Li

Je An Lin

Shin Hung Lin

Shiou Lian Tu

Jing Fang Hsu

Jiun Hau Wu

    
The name lists of our department friends who have passed the exam of Food Technologist, Mar., 2012

Sheng Yao Hsu
Kuan Yu Liu
Yi Yun Hsieh
Tzu Ya Wang
Ya Chung Shih
Yi Jiun Su
Yi Rung Li
Sz Jing Wu
Yi Wen Chen
Shu Jing Jiang
Jen Hau Gan
Pin Jie Chen
Yu Shiou Chen
Ting Yi Li
Kai Min Yang
Chian Ya Hung
Yu Wen Tseng
Pin Jie Chen
Wan Ting Yeh
Jin Yu Chen
Yu Chang Huang
Jia Pei Lai
  
The name lists of our department friends who have passed the exam of Food Technologist, Nov., 2012

Ru Shih Deng
Ya Fang Cheng
YingShiuanLi
YingMiauChou
Pei Yi Lin
ChuenHueiLiau
Jia Pei Lin
Jie RuYeh
Sz Ying Li
Yi Jen Li
Tzuen Yi Wu
Jen HauGan
Jia Jin Li
Fan LingGuo
Ya LinChiou
Huei JiunLi
ChihChiehChen
Yi Jing Huang
Mei Chi Lai
Yu Jing Ho
MengChun Hsieh
Yu ChingWu
Ying JuChou
 
Aug. 14, 2012

Congratulations on

Mr. Chu Shih Chen, our departmental friend, having won the first place(gold medal) in the group of pineapple cake specialist in Taichung Pastry Baking Contest

 

Congratulations on

Our department friends having passed the professional and Technical College Entrance on Food Technologist. Please see the attached.

 

Congratulations on

Cheng Chang Chen, the deputy general manager of CHIA FHA ENTERPRISE CO., LTD, having won Distinguished Alumnus(the fifth)
 

 
Congratulations on

Our departmental friends having passed the professional and Technical College Entrance on Nutritionist and Food Technologist,  many blessings and wishes coming from the Department of Food Science and Technology, Hungkuang University

20160510

 Alumni Club Scholarship Winner

cron web_use_log